Oferta dla Hodowców

Usługi z zakresu rozrodu zwierząt:

wyznaczanie optymalnego terminu krycia

  • badanie kliniczne
  • cytologia
  • oznaczanie stężenia progesteronu – badanie wykonywane na miejscu
  • waginoskopia

pobieranie i badanie nasienia

sztuczna inseminacja

rozpoznawanie ciąży oraz monitorowanie rozwoju płodów (USG + badania endokrynologiczne)

oznaczanie przypuszczalnego terminu porodu na podstawie pomiarów biometrycznych uzyskiwanych podczas badania USG

pomoc porodowa

planowane cesarskie cięcie